71 rocznica Nakby

PL
W tym roku przypada 71 rocznica #Nakby.
“Yawm an-Nakba” oznacza po arabsku “Dzień Katastrofy” i jest upamiętniany 15 maja. Dla Palestyńczyków Nakba oznacza czas przymusowych przesiedleń poprzedzających utworzenie Izraela na ziemiach palestyńskich. Szacuje się, że w 1948 r. ok. 700 000 Palestyńczyków uciekło lub zostało wysiedlonych, a setki palestyńskich miast i wiosek zostały wyludnione i zniszczone.
Jednak skutki Nakby są widoczne po dziś dzień. Palestyńscy uchodźcy żyjący w obozach dla uchodźców w Palestynie oraz poza jej granicami oczekując wyegzekwowania prawa powrotu do Palestyny. Do dziś ziemie palestyńscy i Palestyńczycy pozostają pod władzą izraelskiej okupacji.
Do kiedy?

Pozostaw powtórkę