14. rocznica odejścia sumienia palestyńskiej rewolucji Georga Habasha

Dziś, 26 stycznia, mija czternasta rocznica odejścia narodowego, arabskiego i międzynarodowego przywódcy, założyciela Ruchu Panarabskiego i Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, sumienia palestyńskiej rewolucji – Al hakim George Habash.
Wielka postać patriotyczna, sumienie ojczyzny i głos całego naszego narodu. Jego odejście zostawiło wciąż odczuwalną pustkę na arenie palestyńskiej.