Przydatne linki

Palestyńska Agencja Wiadomości i Informacji                               http://www.wafa.ps

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Emigrantów                        http://www.mofa.pna.ps

Palestyńskie Centralne Biuro Statystyki                                          http://www.pcbs.gov.ps

Rada Ministrów                                                                  http://www.palestinecabinet.gov.ps

Prezydent                                                                                                http://president.ps

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych           http://www.mohe.pna.ps

Ministerstwo Informacji                                                                      http://www.minfo.ps

Ministerstwo Pracy                                                                               http://www.mol.pna.ps

Ministerstwo Transportu                                                                    http://www.mot.gov.ps

Ministerstwo Samorządu Lokalnego                                                http://www.molg.pna.ps

Ministerstwo Robót Publicznych i Mieszkalnictwa                       http://www.mpwh.pna.ps

Ministerstwo Finansów                                                                       http://www.pmof.ps

Ministerstwo Turystyki i Zabytków                                                  http://travelpalestine.ps

Ministerstwo Sprawiedliwości                                                            http://www.moj.pna.ps

Ministerstwo Kultury                                                                            http://www.moc.pna.ps

Ministerstwo Rozwoju Społecznego                                                   http://www.mosa.pna.ps

Ministerstwo Rolnictwa                                                                        http://www.moa.pna.ps

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                                                   http://www.moi.pna.ps

Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych             http://www.mtit.pna.ps