Palestyńczycy w Polsce

 

Wstęp

Ambasada Państwa Palestyny w Polsce jest w stałym kontakcie z Palestyńczykami zamieszkującym polskie miasta. Ambasada, w szczególności dział konsularny i kulturalny, stara się utrzymywać stały kontakt ze swoimi obywatelami.  Społeczność palestyńska ma wiele okazji do wspólnych spotkań – podczas uroczystości i świąt w siedzibie Ambasady w Warszawie oraz podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie całej Polski.

Historia społeczności

Obecność Palestyny w Polsce rozpoczęła się w latach 50. ubiegłego wieku dzięki współpracy związków studenckich i młodzieżowych obu krajów, kiedy to delegacja palestyńska pod przewodnictwem Jasira Arafata (w tym czasie był studentem) odwiedziła Polskę, aby wziąć udział w Międzynarodowej Konferencji Młodzieży w Warszawie. Rosnąca liczba studentów i kupców dała początek społeczności palestyńskiej w Polsce. Zaczęły istnieć wymiany akademickie, handlowe, turystyczne, a ponadto wielu Palestyńczyków przyjeżdżało do Polski na leczenie.

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, wraz z demokratycznymi zmianami jakich doświadczyła Polska, kraj zaczął się otwierać na świat, również pod względem ekonomicznym, m.in. napływu inwestycji do Polski.  Było to jednym z powodów obecności palestyńskich biznesmenów, którzy razem z palestyńskimi lekarzami i inżynierami przyczynili się do rozwoju relacji społecznych.

W latach 1976-1996 ubiegłego wieku znaczna liczba palestyńskich studentów pozostała w Polsce po studiach. Większość z nich założyła palestyńsko-polskie rodziny i wychowują dzieci oraz wnuki łącząc kultury obu narodów.

Bardzo często osoby te pracują w sektorze medycznym lub w branży nieruchomości.

Szacuję się, że w 2019 r. społeczność palestyńska w Polsce liczy około 1000 osób- są to studenci, rodziny palestyńskie lub rodziny mieszane. W większości są to lekarze (ok 250), biznesmeni i inżynierowie, jak również właściciele małych biznesów- sklepów i restauracji, większość mieszka w dużych miastach, Szacuje się, że w Warszawie i okolicach mieszka ok. 200 osób.

Stowarzyszenia

Wraz ze stałym wzrostem liczby członków społeczności, palestyńscy obywatele zakładali stowarzyszenia społeczne i kulturalne w celu wzmocnienia swojej roli w polskim społeczeństwie oraz przekazywania wiedzy na temat palestyńskich wartości, kultury i życia. Polsko-Palestyńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne (SKSPP) zostało założone i zarejestrowane w 2009 roku.

Założone w 1976 roku Polsko-Palestyńskie Stowarzyszenie Przyjaźni (TPPP) odegrało ważną rolę w życiu społeczności palestyńskiej w Warszawie. Często przy pomocy tej instytucji organizowane są publiczne spotkania z Polakami, m.in. w czasie wydarzeń o charakterze narodowym- Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim (ogłoszony przez ONZ) czy Dzień Nakby. Wszystko to ma na celu promowanie wiedzy o Palestynie.

Corocznie odbywa się kilka kulturalnych wydarzeń literackich i artystycznych, które organizowane są w ramach dwustronnej współpracy między instytucjami palestyńskimi i polskimi (w tym Narodową Orkiestrą i Operą Narodową). Organizowane są wieczory muzyczne, taneczne – tańca ludowego „Dabke”, turystyczne, gospodarcze oraz wystawy promujące produkty palestyńskie. Ponadto strona palestyńska bierze udział w targach turystycznych, żywieniowych i humanitarnych oraz akcjach charytatywnych organizowanych w Polsce.

 

Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni Polskich w Ramallah

Palestyńczycy, którzy studiowali na polskich uczelniach starają się być w stałych relacjach z Polską. Polska to nie tylko państwo, ale także naród i kultura. Z tego powodu absolwenci polskich uniwersytetów mieszkający w Palestynie założyli Stowarzyszenie Absolwentów Polskich Uniwersytetów i Uczelni Wyższych, które później przekształciło się w Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej. Wszystko to przyczyniło się do rozpowszechniania wiedzy na temat polskiej kultury, przekazywanej zwłaszcza podczas uroczystości i imprez organizowanych we współpracy z Przedstawicielstwem RP w Ramallah – m.in. takich jak „Polskie dni w Palestynie”.

Palestyńczycy wykształceni w Polsce zajmują w Palestynie wysokie stanowiska, ale są również lekarzami, inżynierami dzięki Polsce są ludźmi sukcesu!

 

Podsumowanie

Działalność społeczności palestyńskiej w Polsce pokazuje część rzeczywistości walczącego narodu palestyńskiego, zwłaszcza wymiar kulturowy, artystyczny i społeczny, opowiada historię narodu marzącego o wolności i niezależności.