170 dzieci aresztowanych przez Izrael od początku roku

Od początku tego roku “Izrael” aresztował 170 dzieci, które są przesłuchiwane w izraelskich osiedlach założonych na ziemiach palestyńskich. Do zeznań zmusza się je poprzez tortury oraz terror psychiczny i fizyczny, przy jednoczesnym zakazie komunikowania się z prawnikami czy rodzicami.
To państwo terroryzmu, które administracja amerykańska i niektóre kraje europejskie lubią opisywać jako państwo demokratyczne, a ktokolwiek krytykuje to bardzo demokratyczne “państwo” nazywany jest antysemitą.
Nie wiemy, czy śmiać się, czy płakać, kiedy niektórzy dają nam lekcje etyki, podczas gdy sami nie mają o niej pojęcia!!!!!!