25. Międzynarodowa Konferencja Policji Granicznej (IBPC)

Dziś, w Warszawie ,przy udziale palestyńskiej delegacji Przejść i Granic w Palestynie (GABC) , rozpoczęły się prace 25. Międzynarodowej Konferencji Policji Granicznej (IBPC).
Życzymy delegacji palestyńskiej powodzenia i owocnych spotkań.