28. Akcja “Sprzątanie Świata”

Ambasada Państwa Palestyny reprezentowana przez Alaa Jadallah i Monzer Salim brała udział w 28. edycji „Sprzątanie Świata”. W wydarzeniu uczestniczyło przedstawicieli 30 państw akredytowanych w Polsce.

Celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie i wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.

Ambasada Państwa Palestyny co roku bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Dziękujemy ambasadzie Australii za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.