29. Akcja “Sprzątanie Świata”

Ambasada Państwa Palestyny brała udział w 29. edycji „Sprzątanie Świata”. W wydarzeniu uczestniczyło przedstawicieli wielu państw akredytowanych w Polsce.
Celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie i wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.
Ambasada Państwa Palestyny co roku bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Dziękujemy ambasadzie Australii za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.