75 Lat po utworzeniu ONZ

75 lat po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych okazuje się, jak bardzo ważne jest dziś utrzymanie rozwoju, stabilizacji i pokoju.
Utrzymanie zasad systemu międzynarodowego i zwiększenie ich skuteczności w celu ochrony bezpieczeństwa, stabilności i pokoju na świecie powinno być główną troską wszystkich narodów w konfrontacji z dezinformacją niektórych instytucji i organizacji międzynarodowych.