Agresja wobec naszego narodu musi się skończyć

 

Ambasada Państwa Palestyny w Polsce stanowczo podkreśla potrzebę natychmiastowego zakończenia eskalacji agresji Izraela przeciwko naszemu narodowi, czego skutkiem jest śmierć 34 osób i ponad 100 rannych, zniszczenie cywilnych mieszkań w ostatnich 48 godzinach.

Wzywamy społeczność międzynarodową i Polskę jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i Komisji Praw Człowieka ONZ do dołożenia wszelkich starań wspólnie z władzami palestyńskimi, aby powstrzymać to szaleństwo.

Agresja wobec naszego narodu musi się skończyć. Podkreślamy potrzebę zapewnienia międzynarodowej ochrony narodowi palestyńskiemu.

Region znajduje się w stanie napięcia i niestabilności, a ta agresja i eskalacja sytuacji została podjęta przez Premiera B. Netanjahu we własnym interesie, z przyczyn politycznych, kosztem naszej krwi i naszych cierpień.