Akcja solidarności z narodem palestyńskim

Jerozolima to pierwszy kierunek modlitwy islamu i trzeci święty meczet.
To jest Jerozolima! Stolica państwa Palestyny.
Ambasada Państwa Palestyny ​​w Polsce zaprasza do spotkania i solidarności z narodem palestyńskim w Jerozolimie i Al-Szejch Dżarrah oraz do upamiętnienia 73. rocznicy Nakby w niedzielę 16 maja 2021 r w godz. 12:00-14:00 w Ambasadzie Państwa Palestyny.
Mów głośniej! Wyraź siebie i przynieś swój własny plakat.
Pokaż swoim siostrom i braciom w Palestynie, że nie są sami!
Wyślij światu wiadomość, że nadszedł czas zakończenia okupacji i ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego.
Możecie zabrać swoje dzieci.