Praktyki okupacyjne Izraela wymierzone w dziedzictwo i obywatelską tożsamość Narodu Palestyńskiego

Ambasada Państwa Palestyny w Polsce przedstawiła Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski obraz izraelskich praktyk okupacyjnych wymierzonych w dziedzictwo i obywatelską tożsamość Narodu Palestyńskiego. Praktyki te mają na celu sfałszowanie historii i podważenie faktów poprzez kradzież historycznego artefaktu chrześcijańskiego, którego wiek szacuje się na około 1600 lat.
W czasie, gdy świat łączy wysiłki w walce z COVID 19, okupant “Izrael” niemoralnie wykorzystuje tę sytuację, próbując zmienić demografię ziemi palestyńskiej, rażąco naruszając prawo międzynarodowe.
Ambasada podkreśliła konieczność zjednoczenia międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony zabytków oraz tożsamości kulturowej i cywilizacyjnej ziemi Palestyny i jej mieszkańców przed izraelską okupacją.