Ambasador Palestyny Mahmoud Khalifa był gościem Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek

Ambasadro Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Marszałkiem Sejmu RP Elżbietą Witek i przedstawił ryzyka na jakie Bliski Wschód jest narażony w świetle niedawnych zagrożeń ze strony okupacyjnego Izraela dot. aneksji części Zachodniego Brzegu.