Arcybiskup Pierre Battista Pizzaballa Kardynałem Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej

W imieniu J.E. Prezydenta Państwa Palestyny Mahmouda Abbasa, dr Ramzy Khoury, członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny i przewodniczący Naczelnego Komitetu Prezydenckiego ds. Kościołów w Palestynie uczestniczył w ceremonii mianowania przez Papieża Franciszka łacińskiego patriarchę Jerozolimy, arcybiskupa Pierra Battisty Pizzabally Kardynałem Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej.

Dr Khoury podkreślił, że krok ten wyraźnie wskazuje na wagę, z jaką Stolica Apostolska postrzega kwestię palestyńską, i odzwierciedla zaangażowanie na rzecz osiągnięcia pokoju i sprawiedliwości dla narodu palestyńskiego.
Serdeczne gratulacje i wsparcie dla Jego Eminencji Kardynała Pizzaballi.