Atak Izraelskiej armii na siedzibę TV “Palestyna” i aresztowanie dziennikarzy

Dziś rano izraelska armia zaatakowała siedzibę telewizji „Palestyna” w Jerozolimie, a także aresztowała dziennikarzy:

Prezenterkę Dana Abu Shamsia
Redaktorkę Christine Renawi
Fotografa Amir Abd Rabbouh

Naruszanie międzynarodowych traktatów i umów stało się “codziennym rytuałem” Izraela; konwencja genewska z 12 sierpnia 1949 r. oraz dwa dodatkowe protokoły z 8 czerwca 1977 r., w szczególności art. 79 protokołu dodanego dotyczącego ochrony dziennikarzy wykonujących poważne zadania dziennikarskie w obszarach konfliktu zbrojnego.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa 2222 (2015), rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ nr 33/2 z dnia 29 września 2016 r. oraz rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 33/2 z dnia 29 września 2016 r. oraz rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 70/162 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy i kwestii bezkarności.

Jak długo jeszcze?
Czy to nie czas, aby powstrzymywać izraelskie naruszenia !?