Bezpieczeństwo jest niepodzielne

Rzecznik palestyńskiego biura prezydenckiego:

Eskalacja izraelskiej przemocy wobec narodu palestyńskiego, jego ziemi i świętości na wszystkich poziomach politycznych, bezpieczeństwa i finansowych, poprzez comiesięczną kradzież palestyńskich funduszy, nikomu nie przyniesie pokoju i stabilności. Trwający terroryzm osadników doprowadziła do patowej i niebezpiecznej sytuacji.

Bezpieczeństwo jest niepodzielne, albo pokój i bezpieczeństwo dla wszystkich, albo brak pokoju i bezpieczeństwa dla kogokolwiek.

Potępienia społeczności międzynarodowej już nie wystarczają, a nieobecność USA i negatywne stanowisko amerykańskiej administracji przyczyniły się do zaognienia sytuacji w regionie.

Pokój nie zostanie osiągnięty, jeśli naród palestyński nie uzyska swoich praw zgodnie z uchwałami legitymizacji międzynarodowej i decyzjami Palestyńskiej Rady Narodowej.