Biuletyn Informacyjny Ambasady Państwa Palestyny w Rzeczypospolitej Polskiej 2019