CBA i PACC – Memorandum o współpracy

W dniach 21-22 października w Warszawie przebywała delegacja Palestyńskiej Komisji Antykorupcyjnej, na czele z dr Ahmadem Barakiem. Podczas wizyty nastąpiło podpisanie memorandum o porozumieniu w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw korupcyjnych z polskim odpowiednim, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Członkowie delegacji zostali zaznajomieni z funkcjonowaniem polskiego odpowiednika, jego uprawnieniami i zadaniami.
Strona palestyńska docenia wysiłki strony polskiego na rzecz przekazania standardów i dobrych praktyk w powyższej dziedzinie.