Czerwona Kartka

Palestyńska manifestacja w najstarszym mieście w historii…Palestyńsko-arabski, międzynarodowy konsensus w sprawie odrzucenia izraelskich planów zakończenia rozwiązania dwupaństwowego.