Czy wiesz, że…?

Izrael jest bardzo demokratyczny, jak opisują to niektóre strony społeczności międzynarodowej!
Przechowuje ciała 398 palestyńskich męczenników, w tym:
– 252 męczenników w nieznanych grobach, których lokalizacja jest wiadoma tylko armii okupacyjnej.
– 142 męczenników, których ciała Izrael ukrywa od 2015 roku, w tym:
– 14 dzieci,
– 5 kobiet,
– 11 więźniów, których ciała są przetrzymywane przez Izrael do czasu zakończenia ich wyroków!
Co o tym sądzicie?
Czy są na świecie państwa, które wciąż przetrzymują ciała zmarłych więźniów do momentu zakończenia ich wyroków?
Jaka jest natura reżimu, który przetrzymuje ciała, do zakończenia ich wyroków?
Przetrzymywanie ciał zmarłych JEST karą wymierzoną w kogo?
Organizacje praw człowieka w Polsce i na świecie są zobowiązane do podjęcia działań.