Deklaracja Niepodległości

Deklaracja Niepodległości była jedną z decyzji podjętych podczas 18. sesji Palestyńskiej Rady Narodowej.
15 listopada 1988 r. Jasir Arafat ogłosił w Pałacu Sosnowym w stolicy Algierii ustanowienie niezależnego Państwa Palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. W przemówieniu przed Palestyńską Radą Narodową oświadczył, że Rada „ogłasza w imieniu Boga i Narodu Palestyńskiego ustanowienie Państwa Palestyńskiego na naszej palestyńskiej ziemi ze stolicą w Jerozolimie”.
Dokument – zredagowany przez nieżyjącego już palestyńskiego poetę Mahmuda Darwisha – mówił o „kontynuowaniu walki o zakończenie okupacji oraz umocnienie suwerenności i niepodległości”.
Wiele lat po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości, w 1994 r. rozpoczęto tworzenie Autonomii Palestyńskiej opartej na wycofaniu izraelskiej okupacji z niektórych terytoriów palestyńskich.