Dekret prezydencki dotyczący terminu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich

Prezydent Abbas wydał dekret prezydencki dotyczący terminu przeprowadzenia wyborów powszechnych w 3 etapach
Zgodnie z dekretem wybory parlamentarne odbędą się 22.05.2021 r., a prezydenckie 31.07.2021 r..
Wyniki wyborów do Rady Legislacyjnej z dnia 22.05.2021 zostaną uznane za pierwszy etap wyborów do Palestyńskiej Rady Narodowej i zostanie ona uzupełniona w dniu 31.08.2021 r. zgodnie z podstawowymi zasadami
Organizacji Wyzwolenia Palestyny ​​i porozumień narodowych, tak aby wybory do Rady Narodowej odbyły się wszędzie tam, gdzie to możliwe.