Delegacja palestyńskich reżyserek filmowych

 

7 listopada zakończyła się 4-dniowa wizyta delegacji palestyńskich reżyserek filmowych zajmujących się programami dokumentalnymi, która odbyła się przy współpracy polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady Państwa Palestyny w Polsce, palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i palestyńskiego Ministerstwa Kultury.

Palestyńskie reżyserki Dima Abou Ghosh, Mahasin Nasser Eddin i Samah Al Khalili z departamentu kultury palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapoznały się z pracą polskich instytucji, ośrodków i uczelni filmowych w Warszawie i Łodzi, aby skorzystać z polskiego doświadczenia w dziedzinie programów dokumentalnych oraz studiów w dziedzinie kina i sztuk plastycznych.

Ambasador Państwa Palestyny w Polsce JE P. Mahmoud Khalifa podkreślił, że stronie palestyńskiej zależy na czerpaniu z polskich doświadczeń w branży filmowej, która wydała wielu reżyserów światowej klasy. Ambasador wyraził również swoje uznanie dla dobrej współpracy między polskim i palestyńskim Ministerstwem Kultury, która wzmacnia stosunki między naszymi krajami, zaś Ambasada będzie dążyć do umacniania i rozwijania naszych historycznych dwustronnych relacji we wszystkich dziedzinach, których kultura jest fundamentalnym elementem.

Podziękowania dla polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Współpracy Międzynarodowej.