Delegacja Polskiego Parlamentu składa oficjalną wizytę w Palestynie

Delegacja Polskiego Parlamentu składa oficjalną wizytę w Palestynie.

Polska delegacja parlamentarna kontynuuje oficjalną wizytę w Palestynie jako gość Palestyńskiej Rady Narodowej. Dziś, we wtorek, odwiedzi Gubernatorstwo Hebronu, spotka się z Gubernatorem Hebronu, odbędzie wizytę i zapozna się z sytuacją na Starym Mieście w Hebronie, a także zobaczy, w jakich warunkach żyją mieszkańcy Masafer Yatta, która jest poddawana ciągłym atakom osadników chronionych przez wojska okupacyjne.

W ramach wizyty delegacja odwiedzi szereg małych projektów gospodarczych, które otrzymują pomoc w ramach wsparcia rozwojowego udzielanego Palestynie przez Polskę.

Polska delegacja parlamentarna spotkała się wczoraj, w poniedziałek, z Premierem i Palestyńską Radą Narodową, poznała sytuację polityczną, przeszkody izraelskie oraz palestyńską wizję przyszłości. Parlamentarzyści złożyli również wieniec na grobie zmarłego prezydenta Yassera Arafata “Abu Ammar”.

Nieustannie pracujemy nad wzmocnieniem palestyńsko-polskich stosunków dwustronnych.