Demonstracja w Warszawie

Kilkudziesięciu Palestyńczyków, Polaków i Europejczyków zorganizowało dziś demonstrację przed ambasadą okupacji Izraela w Warszawie.
Demonstranci wyrazili swój gniew wykrzykując hasła wzywające do zakończenia okupacji i zaprzestania podwójnych standardów.