Opuszczenie flagi do połowy masztu

Dlaczego palestyńska flaga jest opuszczona do połowy masztu?
Nie straciliśmy znanego naukowca, pisarza czy przywódcy politycznego, lecz przypominamy światu, że od ponad 100 lat utraciliśmy nasze państwo i nasze prawo do samostanowienia z powodu historycznego spisku społeczności międzynarodowej. Spisek, w którym uczestniczyła Liga Narodów, pod przywództwem Wielkiej Brytanii a skutki tej niesprawiedliwości są nadal obecne.
2 listopada ,1917 roku, Lord Arthur James Balfour złożył brytyjską obietnicę ustanowienia ojczyzny dla Żydów, która obrabowała Palestyńczyków z ich ziem.
Aby zrealizować tę obietnicę, Wielka Brytania zapewniła gangom syjonistycznym szkolenie wojskowe, a co więcej, wycofując się z Palestyny w 1947 r., zapewniła tym gangom broń i żołnierzy z pełnym wyposażeniem wojskowym.
Opuszczenie palestyńskiej flagi do połowy masztu w rocznicę tej haniebnej obietnicy jest cichym przekazem dla społeczności międzynarodowej, której niektórzy członkowie nadal praktykują politykę podwójnych standardów, aby naprawić historyczny błąd, który spadł na naród palestyński. Jest to moralny obowiązek.
Moralny obowiązek wymaga również od Wielkiej Brytanii przeprosin wobec narodu palestyńskiego oraz poparcia jego prawa do stabilności, niepodległości i pełnego uznania państwa palestyńskiego.