20 listopada 2020 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Od ponad 53 lat izraelska władza okupacyjna dopuszczę się poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.

Prowadzone są działania przeciwko palestyńskim dzieciom.

Od początku tego roku aresztowano aż 400 palestyńskich dzieci, a 170 z nich nadal przebywa w areszcie, sześcioro  z nich straciło życie. Dokonano także 242 naruszeń dotyczących szkół i budynków związanych z edukacją.

To wszystko ma miejsce pomimo międzynarodowych środków zapewniających ochronę dzieciom.

Report_World_Childrens_Day