Dziedzictwo kulturowe Palestyny

Palestyna była okupowana wiele razy, a mimo to naród palestyński i tożsamość palestyńska pozostały. To, co widzicie, jest tylko fragmentem dziedzictwa narodu palestyńskiego, którą izraelska okupacja próbuje na różne sposoby przywłaszczyć.