Dziękujemy

Dziękuję tej wspaniałej rodzinie, która odbyła długą podróż, aby wyrazić swoją solidarność z narodem palestyńskim.
Dziękuję także wszystkim ,którzy się z nami kontaktowali za wyrazy solidarności, które pokazują prawdziwe uczucia życzliwych Polaków.
Dziękujemy.