Dziękujemy naszym i waszym dzieciom

5 czerwca, w Skawinie odbyło się kilka towarzyskich meczów sportowych dla dzieci poniżej 11 roku życia.

W meczach uczestniczyła drużyna społeczności palestyńskiej z Krakowa.

Wyrazy uznania dla dzieci i rodziców i podziękowania dla burmistrza Skawiny  za ten wysiłek i troskę.

Dzieci mają prawo do bezpiecznego życia i obiecującej przyszłości.