Dziękujemy za udział w Marszu Powrotu

Wyrazy uznania i wdzięczności dla wszystkich, którzy pomogli nam przekazać przesłanie narodu palestyńskiego w Palestynie i diasporze. Wspólnie odzwierciedlaliśmy tragedię i przekazywaliśmy przesłanie poległych, rannych, zatrzymanych i ich dzieci, głos tych, których domy zostały zburzone i tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia ich siłą w wyniku izraelskiego terroryzmu.
Dziękujemy polskim przyjaciołom, którzy byli obecni z nami. Wierzymy w pracę na rzecz naszej i waszej wolności.
Podziękowania dla polityków, ich Ekscelencji ambasadorów i chargé d’affaires oraz dyplomatów za udział w dążeniu do położenia kresu niesprawiedliwości wobec naszego narodu.

Cytat poety Abu al-Qasim al-Shabi:
„Jeśli pewnego dnia naród zechce żyć, los odpowie na jego wezwanie.
Wtedy ich noc zacznie zanikać, a łańcuchy pękną i opadną”.

Zwycięstwo nadejdzie, niech żyje Palestyna!