Dzień Palestyńskiego Jeńca

Dzisiaj, 17 kwietnia, obchodzony jest Dzień Palestyńskiego Jeńca

 

Izraelski okupant, tylko od początku 2020 roku aresztował 1324 palestyńskich obywateli, w tym 210 dzieci i 31 kobiet, oraz wydał 295 administracyjnych nakazów aresztowania kolejnych Palestyńczyków.

 

W świetle globalnych wysiłków w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19, izraelska okupacja wcale nie zaprzestaje codziennych praktyk okupacyjnych wobec ludności palestyńskiej
i w samym marcu 2020 r. podczas nocnych nalotów aresztowała 357 palestyńskich obywateli, w tym 48 dzieci i 4 kobiety.

 

Do dzisiejszego dnia w izraelskich więzieniach przebywa 5000 więźniów, z których najstarszym jest jeńca Fouad El-shubaky, 81 lat, który został porwany z ośrodka w Jerychu na Zachodnim Brzegu. Wśród porwanych jest również Sekretarz Generalny Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, Ahmed Saadat i wielu innych.

 

Wśród wszystkich jeńców:

41 to kobiety osadzone w więzieniu “Damon”.

180 to dzieci i osoby małoletnie, porozsadzani w więzieniach
“Ofar”, “Majdou” i “Damon”.

Od 1967 r. do dnia dzisiejszego „Izrael” nieustannie popełnia zbrodnie wobec palestyńskich jeńców osadzonych w więzieniach. Co więcej, podczas prowadzenia śledztwa lub w wyniku zaniedbań medycznych dokonał egzekucji prawie 222 osadzonych.

Pięciu z nich zostało zabitych w ubiegłym roku 2019.

Wbrew przepisom międzynarodowym i Konwencji Genewskiej przetrzymywane są nawet ciała niektórych z nich, m.in.  Anis Doula, którego ciało przetrzymywane jest od 1980 roku.

Wśród porwanych jeńców około 430 nie miało postawionych żadnych zarzutów, znajdowali się pod pretekstem „aresztu administracyjnego”, a 13 to dziennikarze.