Flaga Palestyny opuszczona do połowy masztu

Do Wielkiej Brytanii i całego demokratycznego świata!

Opuszczona do połowy masztu flaga Palestyny jest konfrontacją z historyczną niesprawiedliwością.

Przypomnijmy światu, że mamy prawo do samostanowienia, oraz prawo powrotu do naszej ziemi. Żądamy naprawienia historycznego błędu i zaprzestania międzynarodowego spisku, w którym uczestniczyła Liga Narodów i któremu patronowała Wielka Brytania. Obowiązkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest naprawienie tego błędu. Naród palestyński cierpi z powodu skutków tej niesprawiedliwości aż do dzisiaj.

2 listopada 1917 roku, Lord Arthur James Balfour złożył brytyjską obietnicę ustanowienia ojczyzny dla Żydów, która obrabowała Palestyńczyków z ich ziem.

Aby zrealizować tę obietnicę, Wielka Brytania zapewniła gangom syjonistycznym szkolenie wojskowe, a co więcej, wycofując się z Palestyny od 1947 r., zapewniła tym gangom broń i żołnierzy z pełnym wyposażeniem wojskowym.

Opuszczenie palestyńskiej flagi do połowy masztu w rocznicę tej haniebnej obietnicy jest cichym przekazem dla społeczności międzynarodowej, której niektórzy członkowie nadal praktykują politykę podwójnych standardów, aby naprawić historyczny błąd, który spadł na naród palestyński. Jest to moralny obowiązek.

Moralny obowiązek wymaga również od Wielkiej Brytanii przeprosin wobec narodu palestyńskiego oraz poparcia jego prawa do stabilności, niepodległości i pełnego uznania państwa palestyńskiego.