Fragment expose ministra spraw zagranicznych RP

– Polska popiera proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i ponawia swoje stanowisko, że rozwiązanie dwupaństwowe jest gwarancją sprawiedliwego i trwałego porozumienia między narodem palestyńskim i izraelskim.
– Polska sprzeciwia się wypychaniu Izraela do morza i sprzeciwia się próbom wydalenia Palestyńczyków z ich ziem, na których mieszkają od setek lat.
– Będziemy nadal wspierać Palestyńczyków i palestyńskich przywódców oraz reagować na przejawy dyskryminacji i łamania prawa międzynarodowego i humanitarnego.

Z dzisiejszego expose polskiego ministra spraw zagranicznych w Sejmie RP