Haft palestyński na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

W obliczu przywłaszczenia dokonanego przez Izrael przeciwko palestyńskiemu dziedzictwu kulturowemu oraz na prośbę Palestyny, ​​UNESCO podczas 16 spotkania, które odbyło się w Paryżu, wpisało „sztukę haftu w Palestynie: praktyki, umiejętności, wiedzę i rytuały” na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.
Decyzja UNESCO jest ważnym krokiem w celu ochrony naszej palestyńskiej tożsamości, dziedzictwa i narracji w obliczu prób przywłaszczenia przez okupanta tego, co do niego nie należy.