Iftar z udziałem szefa MSZ RP

Wczoraj na Iftarze zorganizowanym przez Ambasadora Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce, JE Saada Al-Saleha, cieszyliśmy się obecnością Ministra Spraw Zagranicznych RP, JE Zbigniewa Rau, oraz Ich Ekscelencji ambasadorów krajów arabskich i muzułmańskich, a także kierownictwa Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

Miesiąc Ramadan jest wartością religijną oraz przesłaniem społecznym i kulturowym.

Była to również okazja do wysłuchania ważnego przemówienia Jego Ekscelencji Ministra Rau oraz do wymiany zdań na temat ważnych wydarzeń odbywających się w regionie i na arenie międzynarodowej.