Izrael jest ciężarem dla systemu międzynarodowego

Wczoraj izraelski Kneset uchwalił najgorszą rasistowską ustawę, która może przypomnieć światu o nieistniejącym już rządzie apartheidu w RPA.
Nowe izraelskie prawo zezwala policji okupacyjnej na szturmowanie domów Palestyńczyków bez nakazu sądowego, co nie może mieć miejsca w przypadku izraelskiego Żyda!
Nieistniejący już rząd apartheidu w Afryce Południowej również dokonywał nalotów na domy i siedziby rdzennych obywateli, nie zważając na prawa człowieka.
Panowie! Z dyskryminacją rasową trzeba walczyć z całą siłą!