Izrael kontynuuje swoje nieludzkie zbrodnie przeciwko Narodowi Palestyńskiemu

 

Pomimo fałszywych twierdzeń Izraela o chęci osiągnięcia pokoju, jego praktyki wskazują, że jest on daleki od tego. Izrael rażąco narusza wszystkie konwencje i normy międzynarodowe. Od początku marca 2020 r. do początku sierpnia 2020 r. Izrael zburzył 389 domów i obiektów użyteczności publicznej w tym: Placówki oświatowe, medyczne, sanitarne, rolnicze, sportowe.

Mierne izraelskie argumenty: potrzeby wojskowe, kary zbiorowe, brak przepustek, których Izrael i tak nie udziela.

Chociaż wszystkie zburzone budynki znajdują się na terenach palestyńskich zajętych w 1967 r., okupujące państwo „Izrael” wykorzystuje siły w oparciu o izraelską rezolucję wojskową nr 1797, co stanowi naruszenie art. 43 konwencji haskiej z 1907 r.

Środki stosowane przez izraelską okupację w tym krótkim okresie -od marca do sierpnia 2020 r- pozostawiły 647 Palestyńczyków, całe rodziny bez dachu nad głową, co znacząco wpłynęło na ich codzienne życie.

Izrael poprzez swoje praktyki narusza zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności art. 23 konwencji haskiej, art. 53 czwartej konwencji genewskiej i art. 53 statutu rzymskiego, który zabrania państwu okupującemu dokonywania jakichkolwiek zmian w charakterze geograficznym i ludności krajów przez nie okupowanych oraz kryminalizuje jego praktyki prowadzące do stosowania kar zbiorowych lub wpływające na charakter życia cywilnego środkami i karami oraz pozostawiające ich bezdomnych. Takie praktyki narastają zgodnie z prawem międzynarodowym do zbrodni wojennych, które wymagają podjęcia najostrzejsze kary dla sprawców.

 

Aby uzyskać więcej informacji i danych, kliknij w poniższy link:

https://www.ochaopt.org/theme/destruction-of-property