„Izrael narusza sanktuaria pod pretekstem ochrony przyrody choć jego strategicznym celem jest powiększenie się okupacji”

Deklaracja Bennetta pojawia się w czasie, gdy region Doliny Jordanu poddawany jest represyjnym metodom uniemożliwiającym Palestyńczykom dostęp do strategicznych obszarów co jest przygotowaniem gruntu pod proces aneksji Doliny Jordanu.

Izrael (politycznie, militarnie, prawnie) pracuje nad unikaniem i zniszczeniem procesu pokojowego. Minister armii Naftali Bennett mówił o przekształceniu 7 obszarów strategicznych w „rezerwaty przyrody” zarządzane przez państwo i armię, jednak ostatecznym celem jest obrabowanie Palestyńczyków z ich ziem i domów, ponieważ wszystkie działania mają być podjęte na terytoriach na  okupowanych ziemiach z 4 czerwca 1967 r.

Południowy bieg rzeki Jordan na Zachodnim Brzegu, który został uwzględniony w Deklaracji Bennetta, zawiera atrakcje turystyczne i ma swój status wśród chrześcijan różnych wyznań.

Pielgrzymi co roku widzą, jak trudno obmyć się wodą rzeczną na tym zamkniętym obszarze, który przygraniczny z Jordanią i nie przekracza 200m odcinka rzeki, która liczy 350 km.

Dowódca prawosławnych harcerzy Św. Jerzego, Pan Firas Awad chciał uczcić obchody Patriarchy Teofila nad brzegiem świętej rzeki jednak nie został dopuszczony do brzegu. Ważne podkreślenia jest iż rozprzestrzenianie się punktów kontrolnych w pobliżu rzeki Jordan trwa od lat 60. XX wieku.

Warto zauważyć, że Komitet Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) umieścił miejsce chrztu Jezusa na Listę Światowego Dziedzictwa w 2015 r.