Izrael przywłaszcza zasoby naturalne Palestyńczyków

Produkty izraelskich fabryk osadniczych na okupowanych ziemiach palestyńskich znajdują się we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wzywamy kraje Unii Europejskiej do zapobiegania wprowadzaniu tych produktów, zgodnie z decyzjami wspólnoty międzynarodowej i Unii Europejskiej.

Izrael przywłaszcza zasoby naturalne Palestyńczyków.

Izrael to państwo apartheidu.