Kara zbiorowa wobec Palestyńczyków

Kara zbiorowa to systematyczna polityka Izraela wobec Palestyńczyków w Jerozolimie i na wszystkich okupowanych terytoriach palestyńskich.