Kolacja na cześć doradcy Prezydenta Abbasa Ministra Majdi Al-Khaldi

Ambasador Państwa Palestyny, Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego, dr Mahmoud Khalifa, wydał kolację na cześć doradcy Prezydenta Mahmouda Abbasa ds. dyplomatycznych Ministra Majdi Al-Khaldi oraz Szefa Administracji Praw Człowieka ONZ w palestyńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów, Ambasador Omar Awadallaha, w obecności Ich Ekscelencji ambasadorów i szefów misji krajów arabskich w RP.
Minister Al-Khaldi poinformował ambasadorów i szefów misji o rozwoju sytuacji w regionie i posunięciach politycznych podejmowanych przez przywódców palestyńskich na szczeblu regionalnym i międzynarodowym w celu zapewnienia ochrony narodu palestyńskiego w obliczu zbrodni popełnionych przez izraelską okupację wobec naszego narodu.
Minister Al-Khaldi Podkreślał znaczenie skoordynowanych wysiłków krajów arabskich na rzecz osiągnięcia rozwiązań politycznych gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność zgodnie z zasadą rozwiązania dwupaństwowego oraz dostępu narodu palestyńskiego do jego niezbywalnych praw, z których najważniejszym jest ustanowienie niepodległego państwa z Jerozolimą jako jego stolicy, powrót uchodźców i uwolnienie wszystkich palestyńskich jeńców z okupacyjnych więzień.