Kolacja na cześć J.E Ministra Rolnictwa Palestyny

Ambasador Państwa Palestyny Mahmoud Khalifa i jego małżonka Aseel Khalifa wczoraj wieczorem wydali kolację na cześć Jego Ekscelencji Ministra Rolnictwa Palestyny, Riyada Atari i towarzyszącej mu szacownej delegacji. W kolacji wzięła udział także poznańska społeczność palestyńska oraz pracownicy Ambasady.

Minister Atari poinformował wszystkich obecnych o najnowszych wydarzeniach w Palestynie i współpracy polsko-palestyńskiej.