Kolonializm, terroryzm i apartheid

Okupacja izraelska nigdy nie przestała konfiskować ziem Palestyńczyków ani burzyć ich domów. To tutaj – na całym terytorium Palestyny – terroryzując rolników i pasterzy, uniemożliwia im wypasanie bydła na należących do nich ziemiach. Wszystko to pod pretekstem, że znajdują się w pobliżu terenów wojskowych, podczas gdy ziemie te przeznaczyli jako pastwiska dla izraelskich osadników na poligonach.
W 1980 roku armia izraelska skonfiskowała ogromne obszary na południe od Hebronu, czyniąc z nich teren do ćwiczeń wojskowych i nadając im numer 918. Część zawłaszczonej ziemi przyznano osadnikom z „Osady Hafat Sinai” zbudowanej na ziemiach palestyńskiej wsi Susiya.