Komitet Wykonawczy OWP zbiera się pod przewodnictwem Prezydenta Mahmouda Abbasa

 

Komitet Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny ​​(OWP) spotkał się w czwartek w siedzibie prezydenckiej w Ramallah pod przewodnictwem prezydenta Mahmouda Abbasa.

Prezydent Mahmoud Abbas poinformował Komitet o wynikach 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i ważnych spotkaniach, które odbył z przywódcami i urzędnikami krajów świata.

Prezydent poinformował o najnowszych wydarzeniach w kwestii palestyńskiej dotyczących przeszkód, które uniemożliwiają wdrożenie międzynarodowych rezolucji, które dotyczą zakończenia izraelskiej okupacji i ustanowienia państwa palestyńskiego ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą w granicach z 4 czerwca 1967 r., zgodnie z zasadą rozwiązania dwu państwowego i arabskiej inicjatywy pokojowej, rezolucji 194 oraz rozwiązanie problemu uchodźców zgodnie z prawem międzynarodowym.

Komitet Wykonawczy poparł prezydenta, jego stałe wysiłki na szczeblu regionalnym i międzynarodowym oraz inicjatywy, które zadeklarował przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Komitet Wykonawczy postanowił utworzyć komisję, która będzie śledzić realizację procesu wyborczego w Palestynie wraz z zainteresowanymi partiami, frakcjami i instytucjami, zwłaszcza Centralną Komisją Wyborczą.

Prezydent wraz z członkami Komitetu Wykonawczego podtrzymują stanowisko polegające na braku zgody na potrącenia jakiejkolwiek kwoty wypłaconych rodzinom poległych, rannych i więźniów.

Komitet Wykonawczy docenił stanowiska Parlamentu Europejskiego na temat kwestii palestyńskiej.