Konferencja naukowa na UJ z okazi 90. rocznicy nawiązania stosunków między Polską a Arabią Saudyjską

Ambasador Państwa Palestyny, Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, dr Mahmoud Khalifa, wraz z kilkoma ambasadorami państw arabskich mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji 90. rocznicy nawiązania bilateralnych stosunków między Polską a Arabią Saudyjską.

Była to okazja do rozmów z honorowym gościem, JKW Turkiem Al-Faisal i ambasadorami arabskimi na temat stosunków polsko-arabskich i wydarzeń politycznych, których jesteśmy świadkami na arenie międzynarodowej.

Książę Turki Al-Faisal to skarbnica wiedzy w dziedzinie polityki i kultury.

Dziękujemy Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu oraz Centrum Króla Faisal za organizacje tego wydarzenia, które wzmocniło współpracę polsko-arabską.