Konferencja naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Ambasador Państwa Palestyny, JE Mahmoud Khalifa, wziął dziś udział w organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski konferencji naukowej pt. “Prawo dyplomatyczne i konsularne. Zawód dyplomaty w czasie konfliktu zbrojnego”, podczas której wygłosił swój referat o roli dyplomaty w obliczu wojny.