Konsultacje między SAACB i NIK

W ramach dwustronnej współpracy palestyńsko-polskiej, w Warszawie rozpoczęły się konsultacje pomiędzy palestyńskim Urzędem Nadzoru Finansowego i Administracyjnego (SAACB) pod przewodnictwem p. Iyada Tayyem a polską Najwyższa Izba Kontroli (NIK)pod przewodnictwem p. Mariana Banasia. Wizyta ta obejmie podpisanie Memorandum o współpracy między stronami.