Konsultacje palestyńsko-polskie

Konsultacje palestyńsko-polskie

W dniu dzisiejszym odbyła się polsko-palestyńska sesja konsultacji politycznych z udziałem ministerstw spraw zagranicznych obu krajów za pośrednictwem wideokonferencji.

Stronę palestyńską przewodniczyła, J.E podsekretarz MSZ dr Amal Jadu, a stronę polską J.E wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w obecności ambasadorów obu krajów dr. Mahmoud Khalifa i Przemysław Czyż.

Obie strony potwierdziły strategiczny charakter stosunków między Palestyną a Polską oraz wspólną wolę dalszego ich wzmacniania we wszystkich dziedzinach.

Konsultacje dotyczyły najważniejszych bieżących kwestii i wspólnej koordynacji na szczeblu międzynarodowym, priorytetów politycznych, a także wagi kontynuowania spotkań obu stron.

.