Ku pamięci Jasira Arafata

Ku pamięci odejścia przywódcy narodu palestyńskiego, Jasera Arafata, przypominamy jego słowa wypowiedziane przed gromadzeniem Ogólnym ONZ do całego świata: Dziś przyniosłem z sobą gałązkę oliwną i pistolet. Nie pozwólcie, by gałązka oliwna wypadła z mych rąk.
Minęło pół wieku, ale jego słowa są wciąż obecne… Nie upuszczajcie z rąk gałązki oliwnej.
Palestyńczycy to naród, który zmagał się z trudnościami, ale wciąż trzyma się gałązek oliwnych, a świat ma obowiązek chronić te gałązki, które izraelska okupacja próbuje zniszczyć.